"Από το Δέχομαι στο Αποδέχομαι"
"Από το Δέχομαι στο Αποδέχομαι"
Quality: sd